HISTORIA
JÄSTBOK
MEDLEMMAR
STATUTER
BILDGALLERI
ORDFÖRANDEN HAR ORDET
LÄNKAR
ÖLPROVNING
 
 
 

Wisby Ölgille Statuter

§ 1
Wisby Ölgille sammanträder fyra (4) gånger per år, med årsmöte i mars.

§ 2
Julmötet är även Gillets högtidsdag med inbjudna gäster.

§ 3
Ordförande väljs på ett (1) år på årsmötet i mars.

§ 4
Ordföranden är också styrelse. Kassören väljs på obestämd tid och sekreterare
väljs vid varje möte.

§ 5
Årsavgiften är 500 kronor

§ 6
Vid varje möte erlägger deltagarna 100 kronor per person till kassören för löpande omkostnader och sparande.

§ 7
Inval av nya medlemmar:

  • Förslag på inval av ny gillesbroder/syster lämnas på höstmötet.
  • Inval sker på julmötet genom sluten omröstning med lappar.
  • Mentorn ansvarar för att den nya gillesmedlemmen blir en väl fungerande gillesmedlem.
  • Nya medlemmar håller ett kort anförande/presentation om sig själva vid första mötet.
  • Gilleskavaj är önskvärt från och med 3:e mötet.
  • Gillesmedlemmarnas gottfinnande genom majoritetsbeslut.

§ 8
Matvärdar och ölvärdar till varje möte utses vid varje föregående möte.
Värdskapet är bindande med fullt ansvar.

§ 9
Hög närvaro är önskvärd på gillesmötena. Låg närvarofrekvens föranleder diskussion.

§ 10
Gästboken ska finnas tillgänglig vid varje möte.

Kjell Nordberg – Janne Bolin – Perra Ekström